Ən Çox Verilə Suallar:

Nəyə Görə Meguin?

NƏYƏ GÖRƏ MEGUİN İSTİFADƏ ETMƏLİYƏM

  • Almaniyanın ən qədim və yağ sahəsində ən təcrübəli şirkətidir
  • Hamını həvəslə işlətdiyi Alman yağı sözünü ilk o istifadə edib və logusunda bu günə qədər daşıyır.
  • “MADE İN GERMANY” sözündən əlavə öz logosunda  “OİL OF GERMANY”(Tərcüməsi:Almanıyanın yağı) yazır, Almaniya, yəni dövlətin adını Meguin öz Logosunda İstifadə edir. Şirkət adı ilə yanaşı dövlətin adı işlənməsi və ticarət nişanında Almaniyanın yağı sözünün işlənməsi bu Meguinə olan inamı və onun keyfiyyətinə olan güvəndən irəli gəlir.
  • MEGUİN  bir keyfiyyət etalonudur.BİR KEYFİYYƏT ETALONUDUR. Şirkətin özünə məxsus qatqı paketi mövcuddur, bu da açıq aydin keyfiyyətdə özünü gəstərir.
  • Şirkətin özünə məxsus Elmi-Tədqiqat mərkəzi var və eyni zamanda şirkət bütün qabaqcıl avtomobil şirkətləri ilə əməkdaşlıq edir.
  • MEGUİN eyni zamanda bir neçə dünyaca məhşur yağları öz zavodunda istehsal edir.  Onlardan sadəcə ikisini misal olaraq deyək, şirkət  Azərbaycanda Məhşur olan Liqui Moly və Würth məhsullarını istehsal edir. Bucur faktlar əlbətt Meguinin Nə qədər vacib bir Brend oldugunu göstərir.

Qatqılar Vacibdirmi?Qoruyucu Qatqılar

Müasir avtomobillər daha güclü olur, daha kicik amma daha güclü matorlar, daha keyfiyyətli  yanacaq və daha yüksək təzyiqlə işləyir. Yağlar isə durulaşır.

Belə halda həm keyifiyyətli yanacağa dəstək və mühərrik aşınmanı azaltmaq üçün Qatqılar vacib hal almağa başlayır. Bunlara qoruyucu qatqı da demək olar. Sizə uyğun qatqını və dozanı secmək üçüb bizim mütəxxəssizlərə müraciət edə bilərsiniz

Yağın Səviyyəsi Hardan Olmalıdır?

Mühərriklərdə yağın səviyyəsi və ona nəzarət mühərrik ömrü üçün çox vacibdir.

Bəs yağın səviyyəsini necə ölçək ?

Aşağıdakı şəkildə açıq aydın bunu görə bilərsiniz.

Max. və Min hədləri var. Min. hissəsində olanda bu yaxşi deyil. Max səviyyəsində yuxarı olmağı da yaxşi deyil. Yalnız 3-cü şəkildə doğru hissədir. Burda yağın səviyyəsi Max. altında olmalıdır.

 

Qatqılar Bərpa edirmi?

Bəzən mühərrikdə Xətalar əmələ gəlir. Bu zaman Yağ yetərsiz olur və hətta ən keyfiyyətli yağ belə kömək etmir. Bunun 2 yolu var : Ya Təmir ya da Professional Qatılardan düzgün istifə etmək.

Bu Qatqılar Meguində mövcuddur. Əlbəttə bunun üçün mühərriyin vəziyyəti vacibdir. Burda sizə ustalarımız kömək edəcək. 10 İldən artıqdır ki, bu qatqıları istifadə edən usta və satıcılarımızın yetərli təcrübəsi var. Beləliklə bir çox hallarda mühərriyi sökmədən bir çox fəsadları aradan qaldıra bilərsiniz.